Dapatkan maklumat lengkap!
Hubungi Kami: whatsapp 010-365 8513 atau isi borang ini SEKARANG!!

Atau mari berjumpa di SUBANG JAYA untuk maklumat lanjut

Lafaz Taklik Selatan Thailand

Berikut adalah lafaz taklik bagi pasangan yang nikah di lima Majlis Agama Islam di Selatan Thailand yang diiktiraf oleh Malaysia.

Lafaz taklik bagi Narathiwat dan Satun adalah sama.

Sera ringkas, perkara yang membolehkan tuntutan cerai taklik adalah

1. Lafaz Taklik Majlis Agama Islam Songkhla

Berikut ialah lafaz taklik bagi Majlis Agama islam Songkhla:

Saya (nama suami) ialah suami kepada (nama isteri) yang sah pada hukum syarak, boleh berjanji terhadap isteri di hadapan jurunikah dan saksi dengan kata:

Bahawa saya akan memelihara isteri saya mengikut hukum syarak.

Saya tidak akan menceraikan isteri saya dengan sesuka hati sebelum memaklumkan kepada pihak yang berkenaan. Saya berlafaz taklik dengan katanya:

maka mengadu ia kepada ahli Jawatankuasa Majlis Agama Islam wilayah yang berkenaan, serta mendapatkan dua orang saksi di atas dakwaannya, dan diisbatkan pengaduannya, maka tertalak dia satu talak; dan jika saya ruju' akan dia yang tertalak dengan taklik ini atau dengan talak yang lain dengan ketiadaan redhanya, maka tertalak ia satu talak pula.

2. Lafaz Taklik Majlis Agama Islam Pattani

Aku bertaklik

dan maka tertalaklah ia dengan satu talak.

Dan setiap kali aku rujuk akan dia dengan tidak ridhanya, maka tertalaklah ia dengan satu talak pula.

3. Lafaz taklik Majlis Agama Narathiwat dan Satun

Manakala aku melakukan salah satu dari perkara berikut

  1. Meninggalkan isteri aku (nama isteri) selama empat bulan dengan tidak memberi nafkah
  2. Tidak sekedudukan secara suami isteri
  3. Menyakiti tubuh badannya yang membawa kepada kecacatan atau kemudharatan

maka

maka tertalak ia dengan satu talak.

Dan sekiranya aku rujuk dengan ketiadaan redhanya, maka tertalak pula dengan satu talak.

4. Lafaz Taklik Majlis Agama Yala

Jika aku

kemudian mengadu ia kepada jawatankuasa Islam wilayah atau kadi dengan mendatangkan dua orang saksi diatas pengaduannya dan apabila diisbatkan pengaduannya maka tertalaklah ia dengan satu talak dan tiap2 aku rujuk akan dia dengan ketiadaan redhanya maka tertalaklah ia satu talak pula.

Catatan: Halak panjang bermaksud ditinggal lama.

Borang Pertanyaan/Maklumbalas

Hantar whatsapp kepada +60103658513 (Ridzwan) atau isi ruang berikut untuk menghubungi kami berkenaan cerai di Thailand.

Ruang Bertanda * Perlu DiisiMajlis Agama Songkhla
Majlis Agama Satun
Majlis Agama Pattani
Majlis Agama Narathiwat
Majlis Agama Phatthalung
Majlis Agama Yala (Sateng)
Majlis Agama Yala (Betong)
Majlis Agama Bangkok