Dapatkan maklumat lengkap!
Hubungi Kami: whatsapp 010-365 8513 atau isi borang ini SEKARANG!!

Atau mari berjumpa di SUBANG JAYA untuk maklumat lanjut

WE DO NOT PROVIDE PARTNERS FOR MISYAR * KAMI TIDAK MENYEDIAKAN PASANGAN UNTUK NIKAH MISYAR

Nikah misyar boleh dianggap sebagai nikah kontrak, sebab ada perjanjian untuk melepaskan hak-hak tertentu, tapi bukan nikah bertempoh seperti nikah mut'ah. Nikah misyar adalah sah dan mungkin pilihan terbaik dalam keadaan tertentu.

Perihal Nikah Misyar

Nikah misyar memenuhi semua syarat-syarat sah nikah, seperti ada wali, ada saksi. ada ijab-kabul dan sebagainya. Namun begitu, selepas nikah, suami boleh terlepas dari keperluan memberi nafkah kepada isteri, dengan izin isteri, dan pasangan tidak tinggal bersama. Mereka berjumpa cuma untuk tujuan tertentu, terutamanya untuk melakukan senggama.

Walau pun nikah misyar sah dari hukum syarak, keadaan tinggal berasingan tanpa tanggungjawab ini menjadikan nikah misyar tidak sempurna kerana tidak memenuhi tujuan pernikahan sepenuhnya.

Ramai di kalangan ulama yang tidak menggalakkan nikah misyar, sebab ia seolah-olah usaha untuk menghalalkan zina, sama macam nikah mut'ah.

Namun begitu, nikah misyar tetap sah dan pasangan boleh, pada bila-bila masa, memilih untuk hidup bersama seperti suami-isteri yang lain.

Maksud Nikah Misyar

Nikah Misyar atau Zawaj Al Misyar ialah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat sah nikah, tapi selepas nikah, suami, dengan persetujuan isteri, tidak menyediakan tempat tinggal untuk isterinya, dan tidak pula menyara kehidupan isterinya. Mungkin juga suami tidak bermalam di rumah isterinya. Hanya sekadar berjumpa, kemudian suami balik ke rumahnya sendiri.

Nikah misyar tak semestinya berkekalan dalam keadaan hidup tanpa tanggungjawab. Isteri boleh menuntut haknya pada bila-bila masa dan mereka boleh memilih untuk hidup bersama seperti pasangan suami-isteri yang lain. Tapi, ada kalanya, perceraian berlaku bila isteri menuntut haknya.

Punca Berlaku Nikah Misyar

Di antara keadaan yang menyebabkan berlaku nikah misyar ialah:

Pandangan Ulama

Hampir kesemua ulama menganggap nikah begini sebagai sah dari hukum syarak sebab memenuhi semua syarat-syarat sah nikah. Dalam masa yang sama, kebanyakan ulama tidak menggalakkannya.

Ada pula ulama yang menganggap bahawa nikah cara ini adalah tidak bermoral, walau pun sah. Ada juga segelintir ulama yang menganggapnya sebagai haram sebab bertentangan dengan tujuan perkahwinan dalam Islam, sesuai dengan ayat Quran berikut:

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir. (Ar-Rum 30:22)

Kritikan Lain Terhadap Nikah Misyar

Berbagai kritikan telah dilemparkan terhadap zawaj al-misyar. Di antaranya:

Nikah Misyar di Malaysia

Walau pun tidak dipanggil nikah misyar, nikah cara ini telah lama dipraktikkan di Malaysia, terutamanya di kalangan pasangan berpoligami.

Ramai suami yang menyorokkan isteri kedua dari isteri pertama, dan isteri kedua menerima bahawa suami tak mungkin memberikan hak giliran bermalam kepada mereka, hanya sekadar berjumpa sekejap di sebelah malam, sebelum suami pulang ke rumah isteri pertama. Dalam pada itu, mereka tak mempunyai perjanjian bertulis, cuma perjanjian mulut sahaja.

Bukan itu saja, tapi setiap tiba waktu perayaan seperti hari raya, isteri kedua akan keseorangan, kerana suami akan berada bersama isteri pertama dan anak-anak mereka.

Keadaan begini sukar untuk bertahan lama kerana lambat laun isteri kedua akan inginkan haknya.

Ada baiknya kalau ada perjanjian bertulis, yang dibuat dengan bantuan peguam syarie, supaya suami faham dari awal bahawa isteri kedua boleh menuntut haknya pada masa hadapan, dan suami harus akur dengan tuntutan isteri itu.

Borang Pertanyaan/Maklumbalas

Isi ruang berikut untuk menghubungi kami berkenaan nikah misyar.

Ruang Bertanda * Perlu Diisi